تعمیرات لباسشویی در محل و یا کارگاه

در صورتی که ماشین لباسشویی شما به تعمیر اساسی نیاز داشته باشد به محل کارگاه منتقل شده و تعمیرات بصورت کامل و بدون شلوغ شدن محل زندگی شما انجام می شود. در صورتی که نیاز به ماشین لباسشویی جایگزین در مدتی که تعمیرات ماشین لباسشویی خودتان می شود، دارید می توانید با سرپرست اعزام و یا شماره تماس دفتر مرکزی هماهنگ نمایید.
تعمیر تخصصی ماشین لباسشویی در گروه تعمیرات سرویسکار دارای دپارتمان جداگانه و خط تلفن اختصاصی این واحد می باشد. در تمام ساعات شبانه روز می توانید درخواست خود را برای حضور تعمیرکار ثبت نمایید. همچنین درصورتی که نیاز به هماهنگی و حضور در زمان مشخصی وجود دارد می توانید از چند روز قبل رزرو نمایید.

ماشین لباسشویی

تعمیر تخصصی ماشین لباسشوییتعمیرات لباسشویی در محلتعمیرات ماشین لباسشوییراه اندازی ماشین لباسشوییرفع عیب ماشین لباسشوییسرویس ماشین لباسشوییماشین لباسشویینصب ماشین لباسشویی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!